Ello - výroba a prodej rozváděčové techniky n.n. do 1000V

HISTORIE FIRMY

Firma Ello, spol. s r.o. byla založena v roce 1993, jako soukromá firma, zaměřená svojí činností na výrobu rozvaděčů nízkého napětí. Při založení firmy a v prvních měsících její činnosti sehrála velkou úlohu italská firma LOVATO S.P.A., od které byla převzata výroba rozvaděčových skříní včetně kompletního technologického parku na jejich výrobu.
Za poměrně krátkou dobu působení se firma svojí prací a kvalitou dokázala prosadit nejen v regionu Moravy a Čech, ale také v zahraničí. Za celou dobu od vzniku se podílela na dodávkách rozvaděčů do rozvoden, trafostanic, průmyslových hal, obchodních domů, čistíren odpadních vod a objektů občanské vybavenosti.
Celou dobu od založení prochází firma neustálým vývojem, doplňováním a zlepšováním výrobního sortimentu, zvyšováním nároků a požadavků na preciznost, operativnost a kvalitu hotových výrobků.
Aby mohlo být všech těchto požadavků co nejlépe dosaženo, je neustále doplňován a obnovován strojový park o nová technologická zařízení umožňující kvalitnější zpracování vstupních materiálů. Pro větší operativnost výroby a dosažení co nejlepších výsledků konečného vzhledu a kvality výrobků, byla v roce 1999 uvedena do provozu nová prášková lakovna s předúpravou lakovaných povrchů.
Při konstrukčním a technologickém zpracování zakázek se vychází z nejnovějších a nejprogresivnějších poznatků z oboru činnosti firmy.
Pro potřebu stále se zvyšujících nároků na kvalitu hotových výrobků firma v roce 2002 zavedla a uplatňuje systém managementu jakosti. Systém managementu jakosti společnosti byl prověřen SGS Switzerland SA, Internacional Certification Services a shledán v souladu s požadavky danými normou EN ISO 9001 : 2000